Uvolnění není jednoduché

Největším stresorem dnešní doby je spěch. Neustále někam spěcháme, neustále něco nestíháme, neustále někde musíme být. Honíme se za prací, za penězi a co z toho máme? Nejenom, ale že tím ubližujeme sobě a svému tělu, ale my náš stres přenášíme na všechny kolem nás.

Celý článek

Mistr Chen Xiaowang v Praze

Czech Autumn 2011, 2012, 2013 with Grandmaster Chen Xiaowang (Podzim s mistrem Čchenem), jak se kurs Taijiquan pracovně jmenoval, přilákal cvičence, instruktory, mistry a učitele z celé Evropy

Celý článek

Taiji – chenstyle principy

Při cvičení ty taháš lu, já strkám ťi. Já strkám ťi a ty nasadíš potlak an. Ty nasadíš potlak an a já chci odpružit pcheng. Já odpružím pcheng a ty zase potlačíš an. A já současně zase tahám lu v šikmém směru. To jsou čtyři techniky. Nahoře dole, vlevo vpravo, vpředu vzadu. Dokola a znovu začít. Kroužit v proměnách dle libosti.

Při cvičení ty taháš lu, já strkám ťi. Já strkám ťi a ty nasadíš potlak an. Ty nasadíš potlak an a já chci odpružit pcheng. Já odpružím pcheng a ty zase potlačíš an. A já současně zase tahám lu v šikmém směru. To jsou čtyři techniky. Nahoře dole, vlevo vpravo, vpředu vzadu. Dokola a znovu začít. Kroužit v proměnách dle libosti.

Při cvičení ty taháš lu, já strkám ťi. Já strkám ťi a ty nasadíš potlak an. Ty nasadíš potlak an a já chci odpružit pcheng. Já odpružím pcheng a ty zase potlačíš an. A já současně zase tahám lu v šikmém směru. To jsou čtyři techniky. Nahoře dole, vlevo vpravo, vpředu vzadu. Dokola a znovu začít. Kroužit v proměnách dle libosti.

Celý článek

Chen Ziqiang v Praze

V termínu 10.6.2012 se konal v Praze v Kobylisích v tělocvičně seminář Taiji Chen s mistrem Chen Ziqiangem. Setkání s mistrem Chen Ziqiangem moudře, pohotově a vtipně tlumočil zástupce World Chen Xiaowang Association Česká Republika

Celý článek

Taoismus – princip Jin a Jang (Yin Jang)

Vztah jin a jang nejlépe znázorňuje monáda. Bílá barva znázorňuje jang a černá jin. Teorii jin a jang lze vyjádřit jako vztah dvou protikladů – rovnováha, systém, síla, příliv a odliv, ženské a mužské.

Celý článek

Základy Taijiquan – Navíjení hedvábného vlákna

Pomocí tchaj-ťi, čchi-kungu, čchan ś kungu člověk získává vnitřní energii čchi a dobíjí své tělo. Čchi putuje energetickými dráhami – meridiány po celém těle až k nejzazším okrajům, Tchaj-ťi je také v překladu „Nejzazší bod“. Tchaj-ťi čchuan = Pěst nezazšího bodu či velkého předělu.

Celý článek
Stránka 53 z 561020305152535455