V kraji naší mysli…

V kraji naší mysli…

Pokud máme problém se zvládáním rutiny ve cvičení tcha-ťi čchűan Čchen, není od věci si uvědomit, že náš trénink je časem jenom čistě naším osobním. Časem kdy máme prostor pouze pro sami sebe. Pokusme se zapomenout na provádění naučených pohybů a začněme se naplňovat, tím nezaměnitelným pocitem přítomnosti.

Tchaj-ťi a jeho práce s celým tělem

Pojednou naše praxe začne být mocná a intenzivní. Budeme mí radost z každého nádechu a výdechu, z každého pohybu a přesunu váhy. Pracujeme v sobě na sobě a sami se sebou. Je nádherné si tento okamžik uvědomit. Pramen síly jeho skutečnosti nás naplní vroucným bytím, klidem a radostí. V kraji naší mysli zakotví blaho, vyrovnanost a klid. Nechejme na sebe sáhnout přirozenost pramenící z probíhající přítomnosti. Buďme celí a svrchovaní.

Jak cvičit tchaj-ťi