Tchaj-ťi čchűan – Teorie luku

Tchaj-ťi čchűan – Teorie luku

Pokud se začínáme seznamovat s tchaj-ťi čchűan stylu Čchen, velmi rád opakuji sám sobě i svým začínajícím kolegům základní pravidla týkající se stabilizace těla a vnímání osy páteře. Pro jednoduchost jsem si během let cvičení vytvořil malý příklad pro hrubé vyjádření základního principu stoje a pohybu: „Teorii luku“. Tato teorie je nazvána podle tvaru luku a polohy jeho tětivy.

Běžný standardní denní pohyb je většinou u mnoha lidí prováděn autopilotem. To znamená, že člověk podléhá situaci a dění kolem a přestává vnímat a zabývat se situací uvnitř sebe. Vnitřní koordinace je opomíjena a je přehlušena vnějšími jevy. Abychom se mohli vrátit „zpátky na stromy“ musíme si například představit právě luk. Neřízený a rozpojený pohyb a stoj ztrácí celistvost těla.

/data/www/taiji chenstyle cz/www/wp content/uploads/2021/02/Ghppu2gy 900

Během dne si tak uvědomujeme pouze některé části těla. Většinou to bývají ty partie, které nás bolí nebo je máme v zorném úhlu. Představa luku kdy zadní linie těla od hlavy po patu symbolizuje ohnutou část a přední část těla symbolizuje napnutou tětivu nám tak zhruba dává představu o nevhodném uspořádání těla a jeho stabilizujících a opěrných částí.

Po tomto krátkém vysvětlení vyzývám k úpravě, kdy si tětivu luku každý představí místo osy páteře a část která svůj tvar odvozuje od napětí tětivy ostává uvolněná na přední části těla. Není od věci si také uvědomit vrcholek hlavy, který je jakoby zavěšen a z tohoto bodu se celé tělo uvolňuje a spouští kolmo k zemi. Teorie luku mi velmi pomáhá při každém cvičení.

Martin Pařízek, taijiquan chen Czech republic

Mysl člověka je dokonalá. Stačí jedna myšlenka, která zavadí a celé tělo ihned fokusuje a dorovnává své nedokonalosti. Dbejme na to, aby kompenzace našeho fyzického těla vždy kráčely užitečnou cestou. Jedná se o další tip pro žáky i učitele, jak utužovat principy pro toto krásné umění.

Cvičení tchaj-ťi čchűan stylu Čchen je opravdu „drahokamem pro celý svět“, jak rád připomíná Velmistr tchaj-ťi čchűan Chen Xiaowang, představitel 19. generace rodu Čchen. Hlava rodu a stylu Čchen, nejstarší větve tchaj-ťi čchűan. Mohu jenom souhlasit a poděkovat, že mám tu možnost se tímto starobylým uměním vzdělávat, rovnat, uvolňovat i bavit.