Jak se pohybovat v tchaj-ťi.

Jak se pohybovat v tchaj-ťi.

Pohyb vždy vychází ze středu těla. Pas po příkazu mysli vede tělo vždy daným směrem, otevírá klouby a snáší váhu. Potopit se, opřít se o zem nebo snést váhu, vyžaduje povolení končetin na osu těla.

Celistvost těla nesmí být blokována jakýmkoli napětím v horních končetinách nebo v hrudníku. Osa se rovná, bok se s kyčlí povolí a umožní volný přesun váhy. Bez povolení kyčle a následného povolení končetin, nelze dobře snést váhu kolmo k zemi.

Vyklápění a houpání osy těla rovněž znemožňuje snášet kolmo váhu. I nepatrný pohled očí do země či vzhůru vše komplikuje. S tělem vždy pracujeme jako s propojeným monolitem. Každý krok je činěn ze stabilního středu a vyrovnané osy.

Kráčejme s rozvahou.