Tchaj-ťi a taoismus princip „wu-wej“

Tchaj-ťi a taoismus princip „wu-wej“

 

„Wu-wej“ původně taoistický pojem pochází z knihy Tao-te-ťing a označuje postoj nezasahování do přirozeného běhu věcí, spontánní jednání, které se plně  neuvědoměle a prosto od záměrů přizpůsobuje příslušné situaci. Wu wej je důležitým principem Taoismu. Tento princip zahrnuje poznání kdy konat a kdy nekonat. Smyslem wu wej je dosáhnout stavu dokonalé vyrovnanosti, neboli spojení s Tao (s přítomností jako probíhajícím a neustále se měnícím procesem) a získat takovou formu síly, jež je na jedné straně jemná a neviditelná, na druhé pak vše přemáhající a nelze jí vzdorovat.

Pojem wu-wej se rychle dostal z taoismu do pojmosloví čínských škol buddhismu. Buddhismus si při pronikání do Činy vypůjčil pojmy taoistické filosofie pro překlad některých svých abstraktních termínů a zároveň jim dodal další významové odstíny. Čchanoví (zenoví)buddhisté ztotožnili přirozenost všech věcí s prázdnotou. Neusilování, tedy neulpívání je jejich základním životním postojem, cílem je okamžikové osvícení, které je pokládáno za možné i pro laiky  v každodenní činnosti.

Princip wu-vej neznamená nečinnost, jak je tento termín hojně chápán doslovným Západním světem, je to spíš ideální stav mezi aktivitou a pasivitou, kdy se necháme vést proudem bytí, ale sami rozhodujeme kam. „Wu-wej“ tedy spíše vyjadřuje citlivost a otevřenost vůči přirozeným řádům a činnosti plynulé přírody a světa kolem nás. Tento princip je nutné si uvědomit právě při cvičení tchaj-ťi (taiji, tajči, taichi), čchi kungu (qi gongu) nebo při relaxaci a meditaci. Není žádané za každou cenu vše postrkávat, ovládat, stačí být přítomen a průchozí. Tento pojem nám také celkem slušně zobrazuje staré České přísloví: „Není dobré tlačit na pilu“. Při cvičení Tchaj-ťi čchűan se princip wu-wej dostatečně zobrazuje v uvolnění a koncentraci, ne-pohybu a pohybu, otevření a zavření.

„Kdo se soustřeďuje na vzdělání,
den ze dne si více osvojuje,
kdo se soustřeďuje na Tao,
den ze dne se více oprošťuje.
Postupným oprošťováním
dospíváme nakonec k nejednání.
Nejednáme-li, nezůstává nic,
co nebylo vykonáno.
Svět lze získat jen trvalým nevměšováním.
Kdo se vměšuje, nikdy nemůže získat svět.“

Lao´c, Kniha Tao-te-ťing

 

Bez komentářů

Trackbacky/Pingbacky

  1. Tchaj-ťi a taoismus: princip „wu-wej“ - Časopis Vnitřní síla - […] Zdroj: Taiji Chen Style Nová Paka  (článek Tchaj-ťi a taoismus princip „wu-wej“) […]