Stát nohama pevně na zemi.

Stát nohama pevně na zemi.

Stát nohama pevně na zemi bývá často vysvětlováno jako nějaká práce nohou vůči podložce. Avšak v principu pevného opření a stoje se jedná o komplexní akci celého těla.

Naši předci toto rčení mínili také v širokém smyslu – touha lidí vědět, znát a ovládnout. Rčení tedy vyjadřuje spíš poznání a stav mysli, než jakousi formu a umístění končetin. Opřít se o zem je vždy akce mysli.

Nemůžeme nikdy dosáhnout pevného stoje bez zastavení a uvolnění v samotné mysli. Pokud je mysl klidná jako hladina jezera velmi snadnou pouští váhu celého těla bez překážek přímo proti zemi.

Zklidněme se vyrušme tříštivé a rušivé ohňostroje naší vlastní mysli a ostávejme pevně nohama na zemi.