Jak se opravdu uvolnit? Tchaj-ťi zblízka.

Jak se opravdu uvolnit? Tchaj-ťi zblízka.

Jak uvolnit své tělo? Sám výraz „uvolnit se“ je v kontextu dnešní doby chápán spíš jako „povolit se, ochabnout“. Nicméně, lidem cvičícím tchaj-ťi tento výraz evokuje relaxování svalových skupin a vaziv, nezávisle na stabilizační pozici lidského těla. Výrazem „uvolnit se“, tedy chápeme udržení základní stavby kostí, páteře a hlavy a postupné rozpuštění denního napětí v jednotlivých separovaných svalových skupinách.

Tato relaxace podporuje statickou práci podpůrných systémů hlubokého svalového systému páteře. Správné uvolnění přestává blokovat hluboké dýchání a vnitřní chod těla. Tato relaxace uvolňuje napětí z horních končetin, krku, zad, hrudníku, slabin a kolen. Váha těla je snášena skrz stavbu celé kostry jediným těžištěm přímo do chodidel.

Člověk se bez napětí tužeb mysli kalibruje a vyvažuje přirozeně k zemi. Hlava zůstává zavěšena a vše ostatní se uvolňuje a živě relaxuje. Člověk tráví tyto chvíle v čiré přítomnosti, soustředěn skrze svou mysl, tělo v daném prostoru. Necháváme plynout, naplno zažíváme a existujeme, tady a teď. Skrz udržení pevné formy se plně osvobozujeme.

 

Bez komentářů

Trackbacky/Pingbacky

  1. Jak se opravdu uvolnit? Tchaj-ťi zblízka - Časopis Vnitřní síla - […] Zdroj: Taiji Chen Style Nová Paka  (článek Jak se opravdu uvolnit? Tchaj-ťi zblízka) […]