Pěst nejzazšího předělu.

Pěst nejzazšího předělu.

Pěst nejzazšího předělu. Pěst už není pěstí. Není podstatné myslet na pěst. Umění tchaj-ťi jako pěst nejzazšího předělu demonstruje sice obranu, boj, avšak v podstatě definuje není pěsti, není části. Existuje pouze jednotný princip. Celek. Pokud obsahuji vše není nutné hledat  a upřednostňovat části.

Základní princip je celistvost. Propojení. Přirozenost. Můžeme brát tchaj-ťi jako sport. trénink, cvičení. Avšak můžeme také skrz pohled základního principu prolínání dvou základních sil. Akce a reakce. Bílá a černá. Silné a slabé. Oheň a voda. Muž a žena. Vidět neustálé plynutí času a změn světa.

Přijímat život v plné síle obměn. Tak jednoduchý a složitý. Tak šťastný a tak bolestný. Komplexnost a krása tchaj-ťi mě obdařuje komplexností a pravdivostí okamžiku. Úplné puzzle světa a eixstence skrz elementární pohyby napojené na celkové soustředění a vhled bytí. Cvičme prostě, přirozeně, jednoduše a uvolněně, zbavme se tlaku času. Buďme a užívejme si okamžik.

Taijiquan Chen - houževnatost a stabilita