Každý krok je zásadní.

Každý krok je zásadní.

Krok jako základní pilíř tchaj-ťi. Jakýkoli stoj a postoj nás učí primárnímu uvolnění boků a kyčlí a rovnému držení základní osy páteře. Každý krok nás učí mocnosti zakořenění a podstatnému základu pohybu přes který plynule vedeme váhu v celistvé stabilitě těla.

Ukročíme-li je to vedený pohyb na kterém můžeme stavět. Ať už se jedná o stáhnutí nohy z kroku zpět a nebo podrobení nohy otisku váhy celého těla. Krok musí být tedy lehký, nenásilný, úsporný i přesný. Zásadní je povolení kyčlí po dokončení nášlapu.

Toto povolení nám jasně signalizuje rozložení váhy. Poté se dá pokračovat v jakémkoli pohybu. Nikdy se tedy nejedná o krok ve stresu nebo krok v důsledku ztráty rovnováhy, vždy jde o krok, který je krokem.

Kráčejme beze strachu a s rozmyslem dále.